โปรโมชั่นสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค

Class: ชั้นประหยัด
From: 15-07-2016 To: 31-03-2017
 • Sectors
  Starting price
 • ฮ่องกง (รวมค่าใช้จ่ายสนามบิน)
  ฿8,611
 • สิงคโปร์
  ฿8,066
 • ญี่ปุ่น (นาริตะ/ฟูกูโอกะ/นาโกย่า/ฮาเนดะ) ต่อเครื่องที่ฮ่องกง
  ฿18,290
 • จีน (กว่างโจว/คุนหมิง/กุ้ยหลิน/เซียะเหมิน) ต่อเครื่องที่ฮ่องกง
  ฿10,617
 • ไต้หวัน (เกาสง/ไทเป/ไถจง) ต่อเครื่องที่ฮ่องกง
  ฿8,975

**ราคาบัตรโดยสารนี้ไม่รวมภาษีสนามบิน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสายการบิน)**

**บัตรโดยสาร ไป-กลับ ออกเดินทางจากกรุงเทพเท่านั้น**

**สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : 05 กรกฎาคม 2559–31 มีนาคม 2560**

**ออกเดินทางตั้งแต่ : 05 กรกฎาคม 2559–31 มีนาคม 2560**

โปรโมชั่น ยุโรป จากสายการบินแอร์อินเดีย

Class: ชั้นประหยัด
From: 21-02-2017 To: 31-03-2017
 • Sectors
  Starting price
 • ลอนดอน
  ฿21,965
 • เบอร์มิ่งแฮม
  ฿21,965
 • แฟรงค์เฟิร์ต
  ฿23,885
 • มิลาน
  ฿23,885
 • โรม
  ฿23,885
 • มอสโคว์
  ฿23,885
 • ปารีส
  ฿24,845
 • แมดริด
  ฿23,885
 • เวียนนา
  ฿21,475

**ราคาบัตรโดยสารนี้ไม่รวมภาษีสนามบิน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสายการบิน)**

**บัตรโดยสาร ไป-กลับ ออกเดินทางจากกรุงเทพเท่านั้น**

**ออกบัตรโดยสารตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2560**

**ออกเดินทางตั้งแต่บัดนี้ ไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม**

**บัตรโดยสาร T Class ไม่สามารถเดินทางได้ในระยะเวลา : 28 ธันวาคม - 15 มกราคม ; 12 สิงหาคม - 10 กันยายน**

**บัตรโดยสารอายุ 3 เดือน**