คำถามที่พบบ่อย

Express Inter Travel รวบรวมคำถามที่พบบ่อย เพื่อให้คุณลูกค้าเข้าใจในบริการและการทำงานของเรา

Express International Travel เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำการจองการเดินทางและการท่องเที่ยวของประเทศไทย เรามอบบริการด้าน ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย

นโยบายการคืนเงินของ Express International Travel ขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนเงินของแต่ละประเภทตั๋วเครื่องบิน คุณสามารถทำการขอคืนเงินได้หาก ตั๋วเครื่องบินของคุณอยู่ในเงือนไข ที่สามารถขอคืนเงินกรณียกเลิกการเดินทาง

คุณสามารถติดต่อขอเปลี่ยนหรือยกเลิกการเดินทางของคุณ ผ่านทาง email หรือโทรศัพท์เพื่อให้พนักงานของเราดำเนินการในขั้นต่อไป

คุณสามารถแจ้งเส้นทางบิน สายการบินที่ต้อง วันออกเดินทาง จำนวนผู้โดยสาร