แพคเกจซิตี้ทัวร์เมืองกัณฏิ วัดพระเขี้ยวแก้ว ไร่ชาเจรากามา 1 DAY TRIP

Sri Lanka

ระยะเวลา: 1 วัน 0 คืน
ลักษณะการท่องเที่ยว: Cultural Tourism, Religious tourism, Adventure tours, Seasonal Tours, Nature tour, Architecture tours, Historical

ไฮไลท์

เปิดประสบการณ์การเที่ยวชมเมืองกัณฏิ เมืองสุดมหัศจรรย์เต็มไปด้วยความคึกคักซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเซ็นทรัลประเทศศรีลังกา, ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการไปเยือนวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว, เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันแสนงดงามระหว่างการเดินชมป่าธรรมชาติ ณ เขตป่าสงวนยูดาวัททาเคล, ชมทัศนียภาพที่สวยงามและดอกไม้สดใส ณ สวนพฤกษชาติเปราดีนิยา, ระหว่างทางกลับ เยี่ยมชมโรงงานชาเจรากามา และสวนเครื่องเทศมาวันเนลลา

 

สรุปการเดินทาง

วันที่ โรงแรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1 Non (3 ดาว)

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่ 1: เมืองแคนดี้ – โรงงานผลิตอัญมณี – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ป่าสงวนยูดาวัททาเคล – สวนพฤกษชาติเปราดีนิยา – โรงงานชาเจรากามา – สวนเครื่องเทศมาวันเนลลา
  เช้า

  พนักงานขับรถนำเที่ยวจะเดินทางไปรับท่านถึงที่โรงแรม

  นำท่านมุ่งหน้าสู่เมืองแคนดี้

  นำท่านชม โรงงานผลิตอัญมณี หรือ GEM MUSEUM ชมวิดีทัศน์ ประวัติ และแหล่งผลิตอัญมณีของศรีลังกา ตั้งแต่เริ่มต้นการขุดบ่อ วิธีการกันดินพัง รวมทั้งการนำดินที่ขุดขึ้นมาล่อน เพื่อให้ได้มาซึ่งอัญมณี และนำมาเจียระนัย

  นำท่านสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว หรือวัดดาลดา มิลลิกาวะ เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว พระทันตธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลังกา 

  ***กรุณาสวมเสื้อผ้าชุดขาว***

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่เขต ป่าสงวนยูดาวัททาเคล ซึ่งเป็นป่าอันเงียบสงบบนเนินเขาในเมือง ที่เต็มไปด้วยวิวธรรมชาติ อันงดงามและภูมิทัศน์จากพืชพันธุ์ในเมืองแคนดี้ที่ไม่เหมือนใคร

  นำท่านไปสูดอากาศบริสุทธิ์และชม สวนพฤกษชาติเปราดีนิยา ที่เต็มไปด้วยสีสันและความเขียวชอุ่ม

  จากนั้นเดินทางไปยังโรงงานชาที่ ไร่ชาเจรากามา 

  ชม สวนเครื่องเทศมาวันเนลลา เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวแคนดี้

  เดินทางกลับไปยังจุดหมายที่ท่านเลือกไว้ พร้อมกับความตื่นตาตื่นใจในการค้นพบความงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมของโคลัมโบ

เงื่อนไข

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่น
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งชื่อไกด์ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินย่างกุ้ง ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ ดูแลและบริการท่านตลอดการเดินทาง (DRIVER GUIDE)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 10 USD ต่อท่าน
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ

กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ

ราคาเริ่มต้น

THB2,990

สอบถาม

มีคำถามเกี่ยวกับแพคเกจนี้

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทีมงานของเรายินดีให้ความช่วยเหลือ

โทรหาเรา

02 235 0557

ส่งอีเมลถึงเรา

tour@expressinter.com