แพ็กเกจมัลดีฟ Centara Ras Fushi Resort & Spa 3 วัน 2 คืน

Maldives

ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ลักษณะการท่องเที่ยว: Seasonal Tours, Nature tour

ไฮไลท์

 • พักรีสอร์ทยอดนิยมของคนไทย
 • เดินทางด้วย Speedboat เพียง 15 นาที
 • สุดคุ้มด้วยแพ็คเกจ All Inclusive พร้อมทางเลือกห้องอาหารที่หลากหลาย

สรุปการเดินทาง

วันที่ โรงแรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1 Centara Ras Fushi Resort & Spa (4 ดาว)
2 Centara Ras Fushi Resort & Spa (4 ดาว)
3 Centara Ras Fushi Resort & Spa (4 ดาว)

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่ 1: กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์
  เช้า

  เรือเร็ว (Speedboat) บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่ เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการขึ้นเรือบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ (เลือกทานได้1 มื้อต่อ 1 ห้องอาหาร)

  • บริการชา-กาแฟและของว่างยามสาย/บ่าย ที่ Viu Bar เสิร์ฟระหว่าง 10.30-11.30 น./ 15.30-16.30 น.
  • บริการ ซันดาวน์เนอร์คานาเป้ เพลิดเพลินกับอาหารแบบทาปาสและคานาเป้หลากชนิด ที่ Viu Bar เวลา 18.30 – 19.30น.
  • บริการบาร์เปิด บริการเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึง 18.00 น. ที่ เวฟพูลบาร์
  • บริการบาร์เปิด บริการเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา 11.00 น.ถึง 23.00 น. ที่ จิราวารูล็อบบบี้ าร์
  • บริการบาร์เปิด บริการเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา 11.00 น.ถึง 24.00 น. ที่ Viu Bar
  • บริการน้ำดื่มภายในห้องพักวันละ 2 ขวด
  • บริการชา-กาแฟภายในห้องพัก
  • บริการมินิบาร์ภายในห้องพัก
  • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
  • บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ทและในห้องพัก
  • บริการกีฬาทางน้ำที่ชนิดที่ไม่มีเครื่องยนต์อาทิเช่น Windsurfs, Pedal boats, Canoes, Catamarans & Kayaks

  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ centara ras fushi

 • วันที่ 2: มัลดีฟส์ - อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย
  เช้า

  บริการอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารค่ำ (เลือกทานได้1 มื้อต่อ 1 ห้องอาหาร)
  บริการชา-กาแฟและของว่างยามสาย/บ่าย ที่ Viu Bar เสิร์ฟระหว่าง 10.30-11.30 น./ 15.30-16.30 น.
  บริการ ซันดาวน์เนอร์คานาเป้ เพลิดเพลินกับอาหารแบบทาปาสและคานาเป้หลากชนิด ที่ Viu Bar เวลา 18.30 – 19.30น.
  บริการบาร์เปิด บริการเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึง 18.00 น. ที่ เวฟพูลบาร์
  บริการบาร์เปิด บริการเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา 11.00 น.ถึง 23.00 น. ที่ จิราวารูล็อบบบี้ าร์
  บริการบาร์เปิด บริการเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา 11.00 น.ถึง 24.00 น. ที่ Viu Bar
  บริการน้ำดื่มภายในห้องพักวันละ 2 ขวด
  บริการชา-กาแฟภายในห้องพัก
  บริการมินิบาร์ภายในห้องพัก
  บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
  บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ทและในห้องพัก
  บริการกีฬาทางน้ำที่ชนิดที่ไม่มีเครื่องยนต์อาทิเช่น Windsurfs, Pedal boats, Canoes, Catamarans & Kayaks

  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ centara ras fushi

   

 • วันที่ 3: มัลดีฟส์ - กรุงเทพ
  เช้า

  บริการอาหารเช้า อาหารกลางวัน(เลือกทานได้1 มื้อต่อ 1 ห้องอาหาร)
  บริการชา-กาแฟและของว่างยามสาย ที่ Viu Bar เสิร์ฟระหว่าง 10.30-11.30 น.
  บริการบาร์เปิด บริการเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึง 18.00 น. ที่ เวฟพูลบาร์
  บริการบาร์เปิด บริการเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา 11.00 น.ถึง 23.00 น. ที่ จิราวารูล็อบบบี้ าร์
  บริการบาร์เปิด บริการเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา 11.00 น.ถึง 24.00 น. ที่ Viu Bar
  บริการน้ำดื่มภายในห้องพักวันละ 2 ขวด
  บริการชา-กาแฟภายในห้องพัก
  บริการมินิบาร์ภายในห้องพัก
  บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
  บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ทและในห้องพัก
  บริการกีฬาทางน้ำที่ชนิดที่ไม่มีเครื่องยนต์อาทิเช่น Windsurfs, Pedal boats, Canoes, Catamarans & Kayaks

  เที่ยง

  เรือเร็ว (Speedboat) บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่

เงื่อนไข

เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าที่พักตามประเภทห้องและจำนวนคืนที่ท่านเลือก
ค่าเรือเร็ว (Speedboat) บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการขึ้นเรือ
ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารค่ำ (เลือกทานได้1 มื้อต่อ 1 ห้องอาหาร)
บริการชา-กาแฟและของว่างยามสาย/บ่าย ที่ Viu Bar เสิร์ฟระหว่าง 10.30-11.30 น./ 15.30-16.30 น.
บริการ ซันดาวน์เนอร์คานาเป้ เพลิดเพลินกับอาหารแบบทาปาสและคานาเป้หลากชนิด ที่ Viu Bar เวลา 18.30 – 19.30น.
บริการบาร์เปิด บริการเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึง 18.00 น. ที่ เวฟพูลบาร์
บริการบาร์เปิด บริการเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา 11.00 น.ถึง 23.00 น. ที่ จิราวารูล็อบบบี้ าร์
บริการบาร์เปิด บริการเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา 11.00 น.ถึง 24.00 น. ที่ Viu Bar
บริการน้ำดื่มภายในห้องพักวันละ 2 ขวด
บริการชา-กาแฟภายในห้องพัก
บริการมินิบาร์ภายในห้องพัก
บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ทและในห้องพัก
บริการกีฬาทางน้ำที่ชนิดที่ไม่มีเครื่องยนต์อาทิเช่น Windsurfs, Pedal boats, Canoes, Catamarans & Kayaks
Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax
ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
การบริการเช็คอินแบบ In-Villa / การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / เมนูของว่างที่เวฟพูลบาร์และเครื่องดื่มทั้งขวด
ค่าอาหารเมนูกุ้งมังกรและอาหารทะเล / ค่าอาหารเย็นมื้อพิเศษ บนชายหาด
ค่ากิจกรรมทางน้ำที่ใช้เครื่องยนต์และทัวร์ประเภทต่างๆ ค่าบริการสปา ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ

รีสอร์ทนี้รับผู้เดินทางอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป / ห้องพักทุกประเภท พักได้สูงสุด 2 ท่านเท่านั้น
เวลาเช็คอินคือ 15.00 น. และเช็คเอ้าท์คือ 12.00 น. ทางรีสอร์ทมีห้องนั่งเล่น (Chill Lounge) ไว้บริการระหว่างรอ
เดินทางออกจากรีสอร์ท ภายในห้องได้จัดเตรียมเครื่องดื่ม (น้ำดื่ม ชา และกาแฟ) ไว้บริการ แต่ไม่อนุญาตให้นำอาหารเข้าไปรับประทานภายใน รวมทั้งมีห้องอาบน้ำไว้บริการ (โดยสามารถรับกุญแจจากแผนกต้อนรับ)

ราคาเริ่มต้น

THB25,000

สอบถาม

มีคำถามเกี่ยวกับแพคเกจนี้

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทีมงานของเรายินดีให้ความช่วยเหลือ

โทรหาเรา

02 235 0557

ส่งอีเมลถึงเรา

tour@expressinter.com