แพ็กเกจมัลดีฟ Oblu Select At Sangeli 3 วัน 2 คืน รีสอร์ทระดับ 4 ดาว Luxury

Maldives

ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ลักษณะการท่องเที่ยว: Seasonal Tours, Nature tour

ไฮไลท์

 • รีสอร์ทน้องใหม่ในประเทศมัลดีฟส์
 • Oblu Select at Sangeli รีสอร์ทระดับ 4 ดาว Luxury
 • ตั้งอยู่ทางเหนือของมาเล่ อะทอลล์ เดินทางเข้าเกาะด้วยสปีดโบ๊ทประมาณ 55 นาที
 • ห้องพักออกแบบแนวทันสมัย เป็นรีสอร์ทระดับ 4 ดาวที่มีห้องกลางน้ำแบบมีสระว่ายน้ำที่ห้องพัก
 • แพคเกจ All Inclusive จึงทำให้ผู้เข้าพักไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายใดๆ
 • Oblu Select at Sangeli นับเป็นแพคเกจมัลดีฟส์ที่มาแรงอีก 1 รีสอร์ทที่ไม่ควรพลาด 

สรุปการเดินทาง

วันที่ โรงแรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1 Oblu Select At Sangeli (4 ดาว)
2 Oblu Select At Sangeli (4 ดาว)
3 Oblu Select At Sangeli (4 ดาว)

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่ 1: กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์
  เช้า

  รับ สนามบิน-ที่พัก ด้วยเรือ Speedboat / Speedboat Transfer Airport - Resort – Airport

  พักในรีสอร์ท / accommodation at the resort

  อาหาร กลางวัน เย็น  ที่ห้องอาหารหลัก/ Breakfast, Lunch and Dinner at Main restaurant

  เครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ ในบาร์เครื่องดื่มในเวลาที่กำหนดที่บาร์ ตาม List All Inclusive /Beverage: including alcoholic & non-alcoholic drink at Bar

  อาหารว่างทุกวัน 16.00 – 18.00 น. ที่ The SANGS/ Selection of freshly prepared snacks between 16.00 – 18.00 hrs. at The SANGS

  มินิบาร์ เติมวันละครั้ง/ In villa minibar replenished ONCE DAILY

  กิจกรรม Sunset Fishing 1ครั้งต่อการเข้าพัก (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)/ Sunset Fishing ONCE per guest during stay (depends on weather condition)

  กิจกรรม Complimentary excursion 1 ครั้งตาม list กิจกรรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)/ ONE Complimentary excursion per guest from a selection of excursions per stay (weather permitting)

  การยืมอุปกรณ์ non-motorized water sports อาทิ Kayak, Stand up paddle board

  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Oblu Select At Sangeli, Maldives

 • วันที่ 2: มัลดีฟส์ - อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย
  เช้า

  อาหารเช้า กลางวัน เย็น ทุกมื้อ ที่ห้องอาหารหลัก/ Breakfast, Lunch and Dinner at Main restaurant

  เครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ ในบาร์เครื่องดื่มในเวลาที่กำหนดที่บาร์ ตาม List All Inclusive /Beverage: including alcoholic & non-alcoholic drink at Bar

  อาหารว่างทุกวัน 16.00 – 18.00 น. ที่ The SANGS/ Selection of freshly prepared snacks between 16.00 – 18.00 hrs. at The SANGS

  มินิบาร์ เติมวันละครั้ง/ In villa minibar replenished ONCE DAILY

  กิจกรรม Sunset Fishing 1ครั้งต่อการเข้าพัก (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)/ Sunset Fishing ONCE per guest during stay (depends on weather condition)

  กิจกรรม Complimentary excursion 1 ครั้งตาม list กิจกรรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)/ ONE Complimentary excursion per guest from a selection of excursions per stay (weather permitting)

  การยืมอุปกรณ์ non-motorized water sports อาทิ Kayak, Stand up paddle board

  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Oblu Select At Sangeli, Maldives

  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Oblu Select At Sangeli, Maldives

 • วันที่ 3: มัลดีฟส์ - กรุงเทพ
  เช้าตรู่

  อาหารเช้า กลางวัน  ที่ห้องอาหารหลัก/ Breakfast, Lunch and Dinner at Main restaurant

  เครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ ในบาร์เครื่องดื่มในเวลาที่กำหนดที่บาร์ ตาม List All Inclusive /Beverage: including alcoholic & non-alcoholic drink at Bar

  มินิบาร์ เติมวันละครั้ง/ In villa minibar replenished ONCE DAILY

  กิจกรรม Sunset Fishing 1ครั้งต่อการเข้าพัก (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)/ Sunset Fishing ONCE per guest during stay (depends on weather condition)

  กิจกรรม Complimentary excursion 1 ครั้งตาม list กิจกรรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)/ ONE Complimentary excursion per guest from a selection of excursions per stay (weather permitting)

  การยืมอุปกรณ์ non-motorized water sports อาทิ Kayak, Stand up paddle board

  เที่ยง

  ส่ง สนามบิน ด้วยเรือ Speedboat / Speedboat Transfer Airport - Resort – Airport

เงื่อนไข

 • ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน เดินทางเข้าพัก 2 ท่าน ต่อห้อง 
 • ในกรณีที่รีสอร์ทออกโปรโมชั่นใหม่ออกมาจะไม่สามารถ rebook การจองได้
 • ราคาข้างต้นเป็นราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในอัตราที่สูง ณ ช่วงเวลาที่ทำการจอง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
 • ราคาข้างต้นคำนวณจากอัตราภาษีของประเทศมัลดีฟส์ ณ อัตราปัจจุบัน (GST และภาษีอื่นๆ) หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีต่างๆ ของประเทศมัลดีสฟ์ ณ ข่วงเวลาที่ทำการจอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารับส่ง สนามบิน-ที่พัก-สนามบิน ด้วยเรือ Speedboat / Speedboat Transfer Airport - Resort – Airport
 • ค่าที่พักในรีสอร์ท / accommodation at the resort
 • รวมค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น ทุกมื้อ ที่ห้องอาหารหลัก/ Breakfast, Lunch and Dinner at Main restaurant
 • เครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ ในบาร์เครื่องดื่มในเวลาที่กำหนดที่บาร์ ตาม List All Inclusive /Beverage: including alcoholic & non-alcoholic drink at Bar
 • อาหารว่างทุกวัน 16.00 – 18.00 น. ที่ The SANGS/ Selection of freshly prepared snacks between 16.00 – 18.00 hrs. at The SANGS
 • มินิบาร์ เติมวันละครั้ง/ In villa minibar replenished ONCE DAILY
 • กิจกรรม Sunset Fishing 1ครั้งต่อการเข้าพัก (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)/ Sunset Fishing ONCE per guest during stay (depends on weather condition)
 • กิจกรรม Complimentary excursion 1 ครั้งตาม list กิจกรรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)/ ONE Complimentary excursion per guest from a selection of excursions per stay (weather permitting)
 • การยืมอุปกรณ์ non-motorized water sports อาทิ Kayak, Stand up paddle board
 • ประกันภัยเดินทาง / Travel Insurance
 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบิน Male' / Meet and greeting at Male' International Airport
 • GST tax, Service charge, Green tax

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • บัตรโดยสารเครื่องบินไปและกลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – มาเล่/ Round trip air ticket BKK - MALE
 • การรับประทานอาหารภายในวิลล่า/ Dining in the Villa
 • ดำน้ำลึก, การรับประทานอาหาร หรือกิจกรรมสันทนาการใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น / Scuba diving, other meals or activities that do not mentioned in the package

การยกลิก

 • 45-31 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด / 45 -31 Days before arrival : cancellation charge 50%.
 • 30 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด / 30 days before arrival : cancellation charge 100%.
 • ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ / No show & early departure from the resort : charge 100%.
ราคาเริ่มต้น

THB28,900

สอบถาม

มีคำถามเกี่ยวกับแพคเกจนี้

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทีมงานของเรายินดีให้ความช่วยเหลือ

โทรหาเรา

02 235 0557

ส่งอีเมลถึงเรา

tour@expressinter.com