แพ็กเกจทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เวียดนามกลาง ดานัง บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

Vietnam

ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ลักษณะการท่องเที่ยว: Cultural Tourism, Adventure tours, Amusement Park Tour, City Tour

ไฮไลท์

ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางแบบส่วนตัว 6 คนเดินทาง

พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 3 วัน

นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกชมวิวบน ภูเขาบาน่าฮิลล์

สรุปการเดินทาง

วันที่ โรงแรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1 SEA CASTLE 2 HOTEL (3 ดาว)
2 SEA CASTLE 2 HOTEL (3 ดาว)
3 SEA CASTLE 2 HOTEL (3 ดาว)

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่ 1: กรุงเทพฯ – ดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – สะพานมังกร - ตลาดฮาน
  เช้า

  ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ไกด์ท้องถิ่นรอรับท่านที่สนามบิน

  ชม วัดลินห์อึ๋ง วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธา ของธาตุทั้งห้า ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชา เจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้าน

  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดลินห์อึ๋ง ดานัง

  จากนั้นแวะถ่ายรูปที่ สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนาม

  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สะพานมังกร ดานัง

  นำท่านชม ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำด้านหน้าตลาดมี ปติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงามมีทั้งของสดและของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อ เลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจเป็นของฝากคนทางบ้าน

  เย็น

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก SEA CASTLE 2 HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 • วันที่ 2: ดานัง – บานาฮิลล์ – Fantasy Park – ดานัง
  เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  นำท่านนั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก นอกจากนี้ ยังมีสวนสนุกพร้อมเครื่องเล่นอีกมากมายบนยอดเขาแห่งนี้ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ กับความอลังการแห่งการผจญภัยที่ Fantasy Park พบกับเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ (เครื่องเล่นบางชนิดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บาน่าฮิลล์ ดานัง

  เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเขาบานาฮิลล์

  นำท่านนั่งเดินทางสู่เมืองดานัง

  เย็น

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก SEA CASTLE 2 HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 • วันที่ 3: บานาฮิลล์ – ดานัง – กรุงเทพฯ
  เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง เพื่อเดินทางสู่สนามบิน

  เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

เงื่อนไข

เดินทาง 6 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

ค่ารถนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 8 ช.ม. / วัน)

ค่าอาหาร ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ

บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 3 วัน

ค่าเข้าชมสถานที่

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าทิปคนขับรถ

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ราคาเริ่มต้นนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ

ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์

บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่น

กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ

ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งชื่อไกด์ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน

วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินนอยไบ ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน

ราคาเริ่มต้น

THB5,990

สอบถาม

มีคำถามเกี่ยวกับแพคเกจนี้

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทีมงานของเรายินดีให้ความช่วยเหลือ

โทรหาเรา

02 235 0557

ส่งอีเมลถึงเรา

tour@expressinter.com